Zakres fachowej obsługi prawnej dla firm

W kwestiach prawnych potrzeby przedsiębiorców oraz organizacji są znacznie bardziej rozbudowane niż osób prywatnych. W ramach obsługi prawnej firmy chronione są podczas wytwarzania produktów, świadczenia usług, importu towarów oraz wchodzenia w interakcje z innymi podmiotami gospodarczymi. Przedsiębiorstwa muszą zajmować się szeregiem czynności prawnych, które związane mogą być z prowadzeniem biznesu i kontaktem z kontrahentami, ale też rozliczeniami z urzędem skarbowym albo sprawami pracowniczymi, takimi jak zawieranie umów.

Obsługa prawna firm w Krakowie

SpotkanieWyróżnia się dwa podstawowe typy obsługi prawnej: zadaniowy oraz stały. W pierwszym przypadku kancelaria świadczy usługi o wąskim zakresie w określonym przedziale czasowym lub do zamknięcia konkretnej sprawy. Ma to charakter interwencyjny lub sezonowy, na przykład podczas przygotowania rocznych rozliczeń spółki. Kompleksowa obsługa to całoroczne zajmowanie się sprawami prawnymi przedsiębiorstwa, która obejmuje wiele gałęzi prawa, od cywilnego, przez administracyjne, handlowe, spółkowe, aż po kwestie związane z przestrzeganiem norm i regulacji charakterystycznych dla danej branży. Podczas obsługi prawnej wykonuje się także audyty sprawdzające i wspierające funkcjonowanie organizacji. Kancelarie przygotowują także projekty umów. Duże zainteresowanie takim zagadnieniem jak fachowa obsługa prawna firm Kraków wykazuje, ponieważ w w ubiegłym roku zarejestrowano tam aż 3118 spółek. Pod tym względem lepiej wygląda tylko Warszawa.

PrawnikNajwięcej wszystkich nowych firm, aż 17,59%, zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym, dlatego kancelarie prawne specjalizują się głównie w prawie handlowym. Krakowskie kancelarie przeprowadzają także procesy upadłościowe oraz restrukturyzacyjne. W województwie małopolskim w 2022 roku restrukturyzowano 177 spółek. Istotnym zadaniem krakowskich kancelarii prawnych jest także reprezentacja firm podczas interakcji z urzędami celno-skarbowymi. W przypadku procesu sądowego lub spraw związanych z KRS kancelaria może przygotować niezbędne pisma procesowe oraz reprezentować firmę.

Istotnym zagadnieniem jest także przygotowanie umów dla pracowników zgodnych z interesem firmy, wdrażanie niezbędnych norm i realizowanie nowelizacji kodeksu prawa pracy. Może dotyczyć to zarówno nawiązywania nowych relacji pracowniczych, jak i rozwiązywania już istniejących – ustalania dotyczą tego, czy w danym przypadku należy się odprawa, a także tego, czy firma poniosła straty z powodu porzucenia przez pracownika miejsca pracy. Prawnicy świadczą także usługi doradcze z zakresu ubezpieczeń społecznych.