Wszystko na temat decyzji o wsparciu

Decyzje o wsparciu są niezbędne, aby przedsiębiorstwa mogły otrzymać zwolnienie z podatku na nowe inwestycje w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Polska od 2018 roku stała się specjalną strefą ekonomiczną. Wszystko za sprawą programu, który zakłada wsparcie dla polskich i zagranicznych firm, chcących inwestować w Polsce.

Decyzja o wsparciu polskich przedsiębiorców

Kalkulator i dokumentyWsparcie polega na udzieleniu inwestorom zwolnienia podatkowego CIT lub PIT, które może wynieść od 10 do 70% wartości inwestycji. Zwolnienie jest udzielane na okres od 10 do 15 lat. Wsparcie można uzyskać na budowę nowego zakładu produkcyjnego, zwiększenie zatrudnienia, rozbudowę, wprowadzenie nowego produktu lub zmianę procesu produkcyjnego. Wszystko zależy od przepisów prawnych, które umożliwiają zdobycie takiego wsparcia. Jednak najpierw trzeba uzyskać ku temu pozytywnie rozpatrzoną decyzję. Ten dokument jest decyzją administracyjną. Jest ona przyznawana w ramach zwolnienia z podatku w przypadku nowych inwestycji. Decyzję o wsparciu wydają spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi. W Polsce działa 14 takich spółek. Każda z nich ma przyznany swój obszar działania. O tym, która ze spółek jest właściwa do wydania decyzji, określa miejsce przeprowadzenia inwestycji. O decyzję o wsparciu mogą się starać wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od formy prawnej, w której prowadzą swoją firmę.

Wniosek ma prawo złożyć zarówno osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, jak i firmy prowadzone w formie spółek prawa handlowego. O wydanie decyzji mogą się ubiegać przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne. Ważne jest, aby inwestor starannie zaplanował inwestycję, tak żeby spełniała wymogi Polskiej Strefy Inwestycji pod kątem branży i minimalnych nakładów inwestycyjnych. Na samym początku warto zadać pytanie, co zawiera decyzja o wsparciu jak uzyskać ten dokument i o czym należy pamiętać? Wniosek zawiera szereg elementów określających rodzaj, wielkość i lokalizację inwestycji. Decyzja wskazuje przedsiębiorcę, któremu zostało udzielone wsparcie, rodzaj działalności gospodarczej objęty zwolnieniem podatkowym, termin obowiązywania decyzji oraz warunki, jakie należy spełnić.

Obecnie przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z wielu ulg przysługujących małym, średnim i dużym firmom. Warto znać swoje prawa i brać udział w przedsięwzięciach, które mogą podnieść status inwestycyjny przedsiębiorstwa. Jest to szczególnie ważne dla mikro działalności, które wymagają wsparcia, by prężnie rozwijać się na odpowiednim poziomie i móc w przyszłości dorównać większym spółkom.