Windykacja – sposób na legalne odzyskanie długu

Zgodnie z raportem BIK w 2022 roku w Polsce było 2,68 mln dłużników. Średnie zadłużenie to ponad 28 tysięcy złotych. Zaległości kredytowe wykazano u ponad 1,1 mln osób. Wysoka inflacja, niskie zarobki i rosnące koszty kredytów coraz częściej doprowadzają kredytobiorców do niewypłacalności. Najgorzej wygląda sytuacja u osób w grupie wiekowej 35-44, w której znajdowało się ponad 681 tysięcy dłużników. Najczęstszą formą zadłużenia jest kredyt konsumpcyjny, na drugim miejscu plasuje się natomiast hipoteka.

Jak odzyskać długi drogą prawną?

odzyskiwanie długówDziałania windykacyjne można przeprowadzać samodzielnie lub zlecić je wyspecjalizowanej kancelarii prawnej. Należy uważać, aby nie przekroczyć granicy, jaką ustanawia prawo. Pierwszym działaniem firmy windykacyjnej jest próba porozumienia się z dłużnikiem – część osób wyraża chęć spłaty, ale nie jest w stanie zapanować nad swoją sytuacją finansową. Krakowska kancelaria windykacyjna poinformuje dłużnika o konsekwencjach prawnych, może także przeprowadzić mediację dotyczącą rozłożenia długu na raty lub umorzenia odsetek. Wykorzystanie kancelarii prawnej to także dobre rozwiązanie dla wierzycieli, którzy przebywają za granicą. Brak chęci do polubownego rozwiązania sprawy ze strony dłużnika powinien skończyć się wysłaniem przez kancelarię przedsądowego wezwania do zapłaty. Taką kwestię jak odzyskiwanie długów drogą prawną Kraków zapewnia dzięki sądom rejonowym – pozew można złożyć w miejscu zamieszkania dłużnika lub wierzyciela.

odzyskiwanie długówW przedsądowym wezwaniu do zapłaty powinny znaleźć się takie informacje jak data i miejsce wystawienia, wysokość i tytuł zadłużenia, dane wierzyciela, termin i sposób spłaty oraz informacje o ewentualnych krokach prawnych, jakie zostaną podjęte, gdy dłużnik nie spłaci wierzytelności. Krakowscy prawnicy dodają do pisma informację o możliwości obciążenia kosztami sądowymi w przypadku procesu. Taki dokument należy nadać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Brak odpowiedzi na wezwanie do zapłaty powinien skutkować złożeniem pozwu. Sprawa sądowa kończy się uzyskaniem nakazu spłaty, a ten z kolei stanowi podstawę dla działań komornika sądowego.

Firmy windykacyjne współpracują z komornikami. Kancelaria zajmie się przygotowaniem niezbędnych dokumentów i dostarczeniem ich do komornika właściwego dla działań w danym regionie. Odzyskanie wierzytelności będzie możliwe, jeśli dłużnik dysponuje majątkiem, który można zająć i zlicytować. W przeciwnym razie próba polubownego rozwiązania i otrzymywania nawet niewielkich kwot w ratach jest znacznie lepszym rozwiązaniem.