Procedura oddłużania osób fizycznych

Każdy może kiedyś znaleźć się w kłopotliwej sytuacji finansowej. Może ona być spowodowana utratą stałego zatrudnienia, podjęciem niewłaściwych decyzji biznesowych, problemami zdrowotnymi lub osobistymi, a także czynnikami zewnętrznymi – np. kryzysem ekonomicznym. Osoby, które wpadły w kłopoty finansowe, często są zagubione i nie wiedzą, jak rozwiązać swój problem. Odwlekają w czasie konkretne działania, co doprowadza do tego, że dług staje się większy niż wcześniej.

Procedura oddłużenia kredytu — metody

procedura oddłużenia kredytuOddłużanie jest więc procesem, z którym nie należy zwlekać. W tym celu najlepiej skorzystać z usług kancelarii antywindykacyjnej, w której znajdują się osoby, mające szeroką wiedzę prawniczą dotyczącą oddłużania osób fizycznych. Jeśli klienta interesuje procedura oddłużenia kredytu Jelenia Góra jest miastem, w którym znajdzie odpowiednich doradców, którzy pomogą mu przejść przez ten nieprzyjemny proces. Oddłużanie kredytu obejmuje czynności, których celem jest częściowe lub całkowite pozbycie się długu. Niestety zwykle jest to żmudne i długotrwałe zadanie. Należy jednak pamiętać, że nie każdy może skorzystać z oddłużenia. Można je przeprowadzić wyłącznie wtedy, gdy zadłużony nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań finansowych. Ponadto oddłużanie osób jest zdecydowanie trudniejsze niż firm, gdyż w przypadku posiadania przez nich jakichś długów, muszą oni odpowiedzieć za nie osobiście.

procedura oddłużenia kredytuOddłużanie jest najłatwiejsze na początkowym etapie – czyli wtedy, gdy nie została jeszcze wszczęta sprawa sądowa i postępowanie komornika. Procedura oddłużania osób fizycznych obejmuje kilka etapów. Na początku trzeba rozpoznać, jak duże jest zadłużenie klienta. W tym celu należy przyjrzeć się jego zobowiązaniom finansowym i wybrać te, które wymagają od niego jak najszybszego uregulowania. Podczas wykonywania analizy można ustalić, które wydatki są najbardziej zbędne i tylko pogłębiają kłopoty finansowe. Może mieć to istotny wpływ na rozwiązanie jego problemów. W następnym etapie trzeba po raz kolejny przeanalizować dane (tym razem dotyczące możliwości finansowych dłużnika). Warto wiedzieć, że oddłużanie odbywa się często w formie negocjacji mających na celu znalezienie korzystnego rozwiązania, które może polegać np. na rozłożeniu długu na raty.

Istnieją różne metody pozbycia się długów, z których warto skorzystać. Można odroczyć termin spłaty lub powołać się na przedawnienie długu. Warto także spróbować przeprowadzić negocjacje z wierzycielem. Istnieje również opcja zmniejszenia kwoty długu należnej do spłaty. Klient ma też możliwość dokonania przed sądem unieważnienia umów pożyczek i kredytów. Osoba zadłużona ma więc kilka możliwości rozwiązania swoich problemów. W tym celu najlepiej jednak skorzystać z profesjonalnych usług prawniczych, gdzie specjaliści dokonają indywidualnej oceny oraz znajdą najkorzystniejsze rozwiązanie.