Pomoc adwokata w postępowaniu rozwodowym

Rozwód jest jednym z najczęstszych spraw sądowych. Zazwyczaj rozpatrywany jest z dwóch perspektyw. Jeśli rozpad pożycia małżeńskiego następuje zgodnie i trwale trwa, co najwyżej, dwie rozprawy. Bywa, że jest jednak ciężką walką między dwojgiem zranionych i pogubionych ludzi. Niemniej, wymaga od małżonków podjęcia określonych kroków.

Doświadczony adwokat – jak szybko przeprowadzić rozwód?

adwokat Mianowicie postępowanie rozwodowe należy zacząć od złożenia pozwu przeciwko współmałżonkowi. Przy czym, wymaga wniesienia opłaty w wysokości 600 zł. Po otrzymaniu pisma można wnieść odpowiedź na pozew. Niemniej, w pozwie rozwodowym należy określić, czy żąda się orzeczenia rozwodu z orzekaniem o winie, czy bez niej. Co ważne, jeżeli rozwodu żąda jedynie ten małżonek, z którego winy nastąpił rozkład pożycia, rozwód jest niedopuszczalny, chyba że drugi małżonek wyrazi na niego zgodę. Następnie posiedzenie w sprawie rozwodowej odbywa się zawsze przy zamkniętych drzwiach. Oznacza to, że na sali rozpraw obecne mogą być tylko strony, ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy. Kluczowe w całym postępowaniu rozwodowym jest przesłuchanie świadków w sprawie.

adwokat W przypadku, kiedy pozwany zgadza się z twierdzeniami zawartymi w pozwie i małżeństwo nie posiada wspólnych małoletnich dzieci, wówczas rozprawa może ograniczyć się do tego przesłuchania. Jeśli natomiast występuje kwestia sporna, co do opieki i miejsca pobytu dzieci, sąd rozwiązuje ją przy pomocy zebranych dowodów i zeznań świadków. W takiej sytuacji najlepiej jest skorzystać z pomocy, którą oferuje doświadczony adwokat Pruszcz Gdański to jeden z obszarów, gdzie z powodzeniem takiego znajdziemy. Jego profesjonalizm i doświadczenie to nie tylko wielkie wsparcie dla poszkodowanego, ale także gwarancja ochrony wszelkich interesów klienta. Zadaniem prawnika jest bowiem wskazanie prawa, oczywiście przy poznaniu wszystkich okoliczności sprawy. Pomaga on zarówno w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji, jak i w zebraniu niezbitych materiałów dowodowych, świadczących na korzyść klienta właśnie. Najważniejsze jest przede wszystkim dobro dzieci. Dlatego, zanim sąd ustali opiekę nad nimi i miejsce ich pobytu, zleca odpowiednim instytucjom przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

Jego celem jest m.in. poznanie warunków życia codziennego małoletnich u obojga rodziców. Przepytuje się wtedy rodzinę, sąsiadów, odwiedza szkołę, do której uczęszczają dzieci. Emocje mogą doprowadzić do mataczenia. Wobec tego często adwokat często zatrudnia detektywa, który wie, jakie dowody nie zostaną podważone w sądzie. Co więcej, orzeczenie przez sąd rozwodu nie oznacza jeszcze ustania małżeństwa. Skutek ten następuje dopiero z chwilą, gdy orzeczenie rozwodowe stanie się prawomocne. Można wnieść apelację od wyroku w ciągu dwóch tygodni od doręczenia stronie decyzji sądu z uzasadnieniem.