Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – skutki

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to sposób na umorzenie aktualnych długów i szansa na nowy start dla osoby niewypłacalnej. Od 2009 roku upadłość dotyczy również osób fizycznych, a nie tylko prowadzących działalność gospodarczą. Oprócz tego, w 2019 roku, zmieniły się również zasady dotyczące skutków niewypłacalności — aktualnie o ogłoszenie bankructwa osoby fizycznej może się ubiegać osoba, która ze swojej własnej winy i na skutek rażącego braku dbałości o finanse doprowadziła do zadłużeń.

Jakie mogą być skutki upadłości konsumenckiej?

kancelariaAnulowanie długów i nowe życie brzmi zachęcająco. Niestety upadłość konsumencka niesie za sobą wiele konsekwencji. Po pierwsze, Sąd Upadłościowy nie zawsze decyduje o całkowitym umorzeniu długów — w wielu przypadkach jest ono tylko częściowe. W takim przypadku sąd tworzy plan spłaty, a z pensji odprowadzana jest odpowiednia kwota na spłatę pozostałych wierzycieli. Po drugie, w momencie ogłoszenia upadłości, cały majątek przechodzi w ręce syndyka, który wykorzystuje go na spłatę długów. Dłużnik traci wszystko, oprócz rzeczy niezbędnych do życia i wykonywania pracy. Wyjątkiem są prawa do działek ROD, spółdzielcze prawo do lokalu oraz mieszkania, które nabyto na warunkach gminnych spółek TBS — gdyż nie są to prawa własności. Wszystko inne zostaje przekazane na poczet spłaty wierzycieli.

PrawnikPo trzecie, upadłość zostaje zapisana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości — w większości przypadków całkowicie przekreśla to szansę na zawarcie umowy kredytowej w przyszłości. Po czwarte małżeństwa, w których obowiązuje wspólność ustawowa majątkowa małżeńska, pomimo tego, że bankructwo ogłasza jedna osoba, tracą wszystko w równym stopniu, ponieważ jest to majątek wspólny i w całości wchodzi do masy upadłościowej. Oprócz tego niewypłacalność musi trwać nie krócej niż 3 miesiące i trzeba ją odpowiednio udowodnić. Formalności z tym związane są niezwykle skomplikowane, a brak odpowiednich dokumentów może spowodować oddalenie wniosku przez Sąd — warto zatem poszukać prawnika, który specjalizuje się w tej dziedzinie, aby niczego nie przeoczyć i być dobrze przygotowanym w sądzie. Osobom, którym może pomóc upadłość konsumencka – kancelaria w Białymstoku rozwieje wszelkie wątpliwości, wyjaśni całe postępowanie oraz jego skutki. Bez pomocy kancelarii prawnej może być niezwykle trudno.

Bankructwo osoby fizycznej to bezsprzecznie szansa na nowe życie bez goniących długów i stresów, niestety niesie za sobą wiele dodatkowych konsekwencji i wyrzeczeń. Decyzje o złożeniu wniosku do Sądu Upadłościowego może pomóc podjąć adwokat lub radca prawny, który dokładnie przeanalizuje wszystkie plusy i minusy tego rozwiązania w danym przypadku.