Od średniowiecza do dziś – historia rozwoju rynku walutowego

Rynek walutowy stanowi całokształt transakcji walutowej, a także transakcji określanej mianem kupna-sprzedaży jednej z walut za inną. Jego korzenie sięgają nawet średniowiecza, gdy to dla łatwiejszego rozliczania stosowano kwinty wymiany.

Kantory tradycyjne i internetowe

kantor System walutowy w tysiąc osiemset osiemdziesiątym roku opierał się głównie na złocie, w tym roku również wprowadzono system waluty złotej. Było ono podstawowym miernikiem porównawczym walut. Podobnie, jak dziś wtedy każda waluta miała swoją wartość. Każda jednostka złota miała ustalony odgórnie parytet, czyli ilość przypadającego na nią kruszcu. Po upadku w roku tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym trzecim kursy walut zaczęły się wahać, a o ich wartości decydowały w głównej mierze czynniki takie, jak podaż oraz popyt. We wszelkich wymianach walutowych przedmiotem obrotu są zazwyczaj dwie różnorodne, podchodzące z dwóch odrębnych krajów waluty. Obcą walutą precyzuje się jednostki pieniężne krótkoterminowe, które ze względu na to, iż są płynne stanowić mogą przedmiot zapłaty za dane dobro na terenie kraju. Taka waluta nosi walor pieniądza zagranicznego. Kursy walut natomiast są ceną pieniężnej jednostki, która wyrażana jest w innej, obcej walucie. Wymiany poszczególnych walut dokonują na przykład kantory w Warszawie, a także w każdym innym mieście, jak i państwie. Pieniędzmi tymi dokonywać można transakcji gotówkowych oraz walutowych.

kantor Wszelkie aukcje, jak i normy walutowe określane są powyższej wspomnianym rynku walutowym. Ma on charakter pozagiełdowy, co skutkuje tym, iż nie posiada on fizycznego miejsca, jednakże transakcji dokonuje się bezpośrednio pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku. Wymiany walut dokonują zatem zarówno osoby prywatne, jak również przedsiębiorstwa i firmy. Prywatni konsumenci wymieniają waluty najczęściej w kantorach tradycyjnych oraz internetowych, a także w bankach narodowych oraz walutowych. Jednak osoby dokonujące wymian gotówkowych nie są jedynymi uczestnikami działania rynku walutowego. Są nimi także w głównej mierze dealerzy bankowi, arbitrażyści, jak i spekulanci, a także banki centralne oraz niezbędni do zamknięcia łańcucha walutowego brokerzy. Rynek walutowy stanowi także jeden z największych rynków finansowych, a jego ważną cechą jest silny stopień integracji powstałych centrów handlu walutowego.

Jego globalny charakter umożliwia dokonywanie transakcji w szczególności na rynkach międzynarodowych. Skutkuje to rozwojem handlu międzynarodowego, który jest niezmiernie ważny, gdyż pozwala na rozwój gospodarki i wzrost popytu.

Więcej na http://dilerwalut.pl