Kto udziela profesjonalnej pomocy Frankowiczom?

Zaciągnięcie kredytu we frankach okazało się dla kredytobiorców wysoce niekorzystne, a sam produkt finansowy z czasem uznano za jeden z najbardziej wadliwych na rynku. Dzięki pozytywnemu orzecznictwu trybunału TSUE możliwe jest dzisiaj unieważnianie umów kredytowych, co niejednokrotnie związane jest nawet ze zwrotem nadpłaconych przez kredytobiorcę pieniędzy. Proces ten jest jednak wieloetapowy i do jego przeprowadzania najlepiej wykorzystać profesjonalną pomoc prawną.

Pomoc w sprawach frankowych w Krakowie

Banknoty i monetyPełnomocnikiem nie musi być zawodowy prawnik, ale to znacznie uprości procedurę. W przypadku kredytów frankowych częstą praktyką banku jest próba podpisania ugody z kredytobiorcą. Taka ugoda jest korzystna wyłącznie dla banku, w interesie kredytobiorcy leży przede wszystkim unieważnienie umowy na podstawie zakazanych klauzul waloryzacyjnych. Dla przykładu w pierwszej połowie 2022 roku aż 98,5 procent wyroków, które zapadły, było korzystnych dla osób posiadających kredyty walutowe. Wynika to po pierwsze z wadliwej konstrukcji umowy kredytu walutowego, a także z profesjonalnej pomocy prawnej, jakiej udzielają kredytobiorcom kancelarie. Znajomość prawa bankowego i kodeksu postępowania cywilnego pozwala przygotować skuteczny pozew. Istotna jest także wykładnia prawa oraz analiza szeregu nietypowych przypadków.

Kalkulator i długopisSądy Okręgowe, które rozpatrują sprawy frankowe – na przykład w Krakowie – mogą orzec o zabezpieczeniu interesów pozywającego, gdy prawdopodobieństwo jego wygranej jest wysokie, a zabezpieczenie ma formę wstrzymania spłaty kredytu. Chociaż krakowskie sądy z reguły radzą sobie ze sprawami frankowymi coraz szybciej, taka sprawa może przeciągać się nawet do kilku lat. Liczne krakowskie kancelarie są w stanie przygotować odpowiednie pismo procesowe, na podstawie którego sąd może zawiesić spłatę kredytu na czas procesu. W takiej kwestii jak pomoc w sprawach frankowych Kraków przoduje na tle innych dużych miast – niektóre kancelarie mają za sobą już ponad sto wygranych spraw. Pracownicy kancelarii zdecydowanie odradzają podpisywanie ugód z bankami.

Wybierając kancelarię, która będzie zajmowała się sprawą frankową, warto sprawdzić, jak wiele spraw udało się im rozwiązać z wynikiem pozytywnym dla kredytobiorcy. Sprawa może trafić do sądu właściwego dla pozwanego, a więc przeważnie do stolicy, a także dla pozywającego. W wielu przypadkach tak się właśnie dzieje, gdyż warszawskie sądy prowadzą ogromną ilość takich spraw. Ostatecznie dzięki pomocy kancelarii można uzyskać rozliczenie z bankiem po unieważnieniu umowy oraz wykreślenie z księgi wieczystej zapisu hipotecznego.