Kiedy zgłosić się do rzeczoznawcy majątkowego?

W dzisiejszych czasach wszystko ma swoją wartość i w większości przypadków ludzie potrafią wycenić swoje domy lub samochody zupełnie bez pomocy osób trzecich. Zdarzają się jednak sytuacje, w których niezbędna jest pomoc np. rzeczoznawcy majątkowego, którego należy powiązać przede wszystkim z nieruchomościami, ale również ze sprawami spadkowymi i kredytem hipotecznym.

Rzeczoznawca i wycena domu

 rzeczoznawca majątkowy Rzeczoznawca majątkowy to osoba mająca uprawienia do wykonywania szacowania nieruchomości, a takie uprawienia może nadać jedynie Minister Rozwoju, Pracy i Technologii. W odniesieniu do tego powstał Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych, który jest dostępny publicznie. Umożliwia to sprawdzenie danej osoby pod kątem wykonywającej pracy i tego, czy faktycznie ma ona odpowiednie kwalifikacje do tego, żeby pełnić obowiązki należące do rzeczoznawcy majątkowego. Warto również zaznaczyć, że rzeczoznawcą majątkowym może być jedynie osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie była wcześniej karana za przestępstwo. Kluczowe w tym przypadku jest również wykształcenie wyższe. Oprócz szacowania wartości nieruchomości, rzeczoznawca może zajmować się też opracowaniami i ekspertyzami dotyczącymi m. in. efektywności inwestowania w nieruchomości i powiązanego z nimi rozwoju. Do rzeczoznawcy majątkowego najczęściej zgłaszają się osoby potrzebujące wyceny nieruchomości, które decydują się na sprzedaż domu lub działki.

 rzeczoznawca majątkowy W takim przypadku sprawdzony rzeczoznawca majątkowy w Warszawie w czasie wyceny weźmie pod uwagę wszystkie możliwe czynniki np. lokalizację, w której znajduje się dom lub działka, ale również stan faktyczny gruntów. Ważne dla rzeczoznawcy majątkowego jest również uwzględnienie aktualnej sytuacji rynkowej. Rzeczoznawca będzie również potrzebny przy sprawach spadkowych. Przede wszystkim dotyczy to dziedziczenia nieruchomości. Wycenę nieruchomości zleca się również rzeczoznawcy w przypadku decyzji o kredycie hipotetycznym. Zdarza się, że bank samodzielnie zwraca się o taką wycenę do rzeczoznawcy. Jego opinia jest w tym przypadku bardzo ważna, ponieważ to od niej właściwie zależy decyzja w sprawie kredytu. Warto wspomnieć również o tym, że rzeczoznawca majątkowy powinien określać wartość nieruchomości zgodnie z panującymi standardami i przepisami prawa.

Równie istotne jest jego działanie w odniesieniu do Kodeksu Etyki Zawodowej. Rola rzeczoznawcy majątkowego jest tak naprawdę bardzo ważna, szczególnie jeśli to od jego opinii zależy np. decyzja o przyznaniu kredytu hipotetycznego. Należy jednak pamiętać, że rzeczoznawca majątkowy powinien być obiektywny i rzetelny, co jest tak naprawdę kluczowe we wszystkich sprawach, jakich się podejmuje.

Źródło danych: https://www.estimus.com.pl