Jak uzyskać decyzję o wsparciu w Polskiej Strefie Inwestycji?

W celu otrzymania ulgi podatkowej powinno się złożyć wniosek o wydanie decyzji o wsparciu na realizację nowej inwestycji. Polska Strefa Inwestycji to program, który umożliwia otrzymanie zwolnienia z płacenia podatku przedsiębiorcom po spełnieniu wymaganych kryteriów. Istotne jest jednak złożenie prawidłowo wypełnionego podania i zadbanie o zgodność wszelkich danych. O czym powinno się pamiętać przy składaniu wniosku?

Koszt kwalifikowany w Polskiej Strefie Inwestycji

Uścisk dłoniPrzedsiębiorstwa, które chciałyby skorzystać z oferowanego przez Polską Strefę Inwestycji zwolnienia z podatku, powinny spełnić kilka kryteriów. Przede wszystkim muszą rozpocząć nową inwestycję, obejmować zakres działalności, na który otrzymuje się pomoc publiczną, a także przestrzegać dwóch wymogów – jakościowych i ilościowych. Kryteria ilościowe obejmują koszt kwalifikowany w inwestycjach w Polskiej Strefie Inwestycji, który trzeba ponieść, by otrzymać zwolnienie podatkowe. Zależne są one od poziomu bezrobocia w rejonie, w którym inwestycja będzie przeprowadzana. Jakościowe kryteria natomiast dotyczą zrównoważonych warunków rozwoju gospodarczego i społecznego, za które przyznane są specjalne punkty. Aby otrzymać decyzję, inwestycja musi otrzymać od 4 do 6 punktów. Na ulgę podatkową mogą liczyć zarówno mikroprzedsiębiorstwa, jak i większe firmy.

Banknoty i monetyUsługę zrealizować można w Specjalnych Strefach Ekonomicznych dostępnych w Polsce. Wniosek wraz z szeregiem świadczeń warto wypełnić i złożyć w odpowiedniej placówce zarządzającej danym obszarem, w którym ma powstać inwestycja. Po zapoznaniu się z dokumentem jest on rozpatrywany. W razie jakichkolwiek błędów lub wątpliwości urzędnik kontaktuje się i prosi o uzupełnienie wszelkich braków. Jeśli wniosek przestrzega wszystkich wymagań formalnych, otrzymuje się decyzję o wsparciu danej inwestycji. Określać będzie ona wszelkie warunki, przedmiot oraz okres jej obowiązywania. Dzięki uzyskaniu tej zgody, przedsiębiorca będzie mieć szansę na otrzymanie ulgi podatkowej nawet na kilkanaście lat. Najczęściej przyznaje się je firmom z sektorów przemysłowych oraz pełniących usługi biznesowe, które spełniły wszelkie wymagane kryteria.

Ulgi z tytułu Polskiej Strefy Inwestycyjnej to bardzo ciekawa oferta i pomoc dla przedsiębiorstw, które rozpocząć chcą nowe inwestycje na terenie kraju. Po spełnieniu wszystkich potrzebnych kryteriów wypełnia się wniosek o wsparcie, który pozytywnie rozpatrzony pozwoli na zwolnienie z opodatkowania. Jest to bardzo potrzebne, szczególnie innowacyjnym branżom, które chcą się coraz bardziej rozwijać.