Jak prowadzić księgowość spółki?

Istnieje kilka rodzajów spółek. Dzielą się one na kapitałowe, osobowe oraz cywilne. Spółki osobowe mogą być jawne, partnerskie, komandytowe lub komandytowo-akcyjne. W przypadku modeli kapitałowych możliwe jest założenie spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Usługi księgowości spółek w Katowicach

Spotkanie ludziSpółka cywilna nie zalicza się do spółek handlowych. Do jej założenia potrzebne są przynajmniej dwie osoby prawne lub fizyczne. W przeciwieństwie do innych rodzajów spółek nie jest potrzebny wkład początkowy. Zasady prowadzenia księgowości w spółce określa Ustawa o rachunkowości. Spełniwszy pewne warunki, spółka może korzystać z uproszczeń w prowadzeniu księgowości – takie rozwiązania przewidział ustawodawca. Za każdy rok obrotowy konieczne będzie przedstawienie sprawozdania finansowego. Musi ono zawierać roczny bilans, rachunek zysków i strat, a także dodatkowe informacje. Dokumenty składa się drogą elektroniczną do KRS. Spółki, które podlegają sprawdzaniu przez biegłych rewidentów, muszą wykazać dodatkowe dokumenty – rachunek przepływów pieniężnych, a także zestawienie zmian w kapitale własnym. Szczegółowe informacje dotyczące niezbędnych dokumentów określają załączniki numer 1, 4 i 5 do Ustawy o rachunkowości, która jest podstawą prawną rozliczeń. W takiej kwestii jak polecana księgowość spółek Katowice mają do zaoferowania usługi profesjonalnych biur księgowych.

Spotkanie ludziW ofercie katowickich biur rachunkowych znaleźć można wystawianie faktur, dodawanie kosztów, weryfikację dokumentów przychodowych czy księgowanie kosztowe. W Katowicach księgowi sięgają także po nowoczesne rozwiązania – faktury mogą być automatycznie oznaczane przez systemy IT, a stan finansów spółki można śledzić z poziomu aplikacji. Do obowiązków katowickich księgowych zalicza się także przygotowywanie oraz wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych i Jednolitych Plików Kontrolnych. Warto wybrać taką ofertę, która oferuje dodatkowe ubezpieczenie przed błędami popełnionymi po stronie zewnętrznego biura księgowego.

W Katowicach wszystkie sprawy księgowe można obecnie załatwić za pośrednictwem internetu i telefonu. Wystawiane elektronicznie dokumenty księgowe mogą być przechowywane w wirtualnym sejfie – na dobrze zabezpieczonym serwerze, do którego przedsiębiorca zawsze ma dostęp. Rolą księgowych jest nie tylko sporządzanie dokumentów, ale też pilnowanie terminów płatności i rozliczeń. Do ważnych kwestii zalicza się wyliczanie wysokości składek, podatków i należności, a także możliwość skorzystania z wszystkich dostępnych ulg.