Jak pozytywnie rozwiązać sprawę frankową?

Popularne kilka lat temu kredyty frankowe okazały się pułapką dla kredytobiorców. Na możliwość pozytywnego rozwiązania tej kwestii trzeba było czekać, ale dzisiaj jest to możliwe – wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do sądu i czekać na pozytywne rozstrzygnięcie. Dla wielu osób, które nie posiadają wiedzy prawniczej, może okazać się to na tyle skomplikowane, że będą potrzebowały profesjonalnej pomocy. Udzielają jej kancelarie prawnicze oraz biura rachunkowe wyspecjalizowane w tego typu sprawach.

Pomoc w sprawach frankowych w Krakowie

Uścisk dłoniWiększość banków, które udzielały kredytów frankowych, ma siedzibę w Warszawie i to właśnie tam można kierować pozew o unieważnienie umowy kredytowej. Sąd Okręgowy w Warszawie powołał specjalny wydział, który zajmuje się wyłącznie takimi kwestiami. Kredytobiorcy z innych regionów kraju mogą skorzystać z pomocy lokalnych specjalistów – na przykład mieszkańcy małopolski mogą zwrócić się po pomoc do krakowskich kancelarii. Dzięki nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego z listopada 2019 roku pozew może zostać złożony także w sądzie najbliższym dla miejsca zamieszkania powoda, nie tylko pozwanego. Oznacza to, że istnieje możliwość przeniesienia sprawy z sądu warszawskiego na przykład do Krakowa. Jeżeli kredytobiorcy potrzebna jest pomoc przy sprawach frankowych Kraków jest miastem, w którym działają liczne wyspecjalizowane kancelarie. Wybór lokalnego specjalisty ułatwi działanie na wszystkich etapach postępowania. Jedno z postępowań przed krakowskim sądem w sprawie unieważnienia kredytu frankowego trwało łącznie 18 miesięcy.

Kobieta siedząca przy biurkuW tym okresie przeszło przez dwie instancje i uprawomocniło się. W praktyce oznacza to, że kredytobiorca jest zobowiązany zwrócić do banku kwotę, którą otrzymał w dniu wypłaty kredytu, a bank musi oddać wszystkie pieniądze otrzymane w ramach kolejnych ratalnych spłat. Zarówno krakowskie, jak i warszawskie sądy w większości takich przypadków przychylają się do pozwów kredytobiorców, co wynika przeważnie z tego, iż umowy kredytowe zawierały zabronione klauzule abuzywne. Sposób przeliczania franków szwajcarskich na złotówki był niekorzystny dla kredytobiorcy. Usunięcie takich klauzul z umowy nie jest możliwe, dlatego orzecznictwo skupia się na ich unieważnianiu w całości.

Cały proces unieważnienia umowy, od wniesienia pozwu, przez jego rozpatrywanie w I i II instancji, powinien być nadzorowany przez profesjonalną kancelarię, aby uniknąć problemów formalno-prawnych. Cały proces zaczyna się od analizy dokumentacji, uzyskania właściwych zaświadczeń z banków oraz postępowania reklamacyjnego. Kolejne etapy związane są już z rozprawami sądowymi i przeprowadzeniem postępowania dowodowego, a także z powoływaniem biegłych ekspertów.