Jak napisać pozew rozwodowy, czyli porady prawne rozwodowe

Decyzja o rozwodzie to decyzja ostateczna, podejmowana po długich przemyśleniach, gdy już nie widzi się żadnych nadziei na poprawę. W celu uruchomienia całego mechanizmu procedury rozwodowej należy zacząć od napisania pozwu rozwodowego. Dobry pozew zapewnia dobry start, może nawet przyczynić się do przeważenia do rozważenia sprawy na naszą korzyść. W pisaniu pozwu warto doradzić się profesjonalnej kancelarii prawniczej.

Porady prawne o rozwody — pisanie pozwu

Porady prawne o rozwodyChoć pisanie pozwu może wydawać się proste, niekoniecznie takie jest. To nie tylko żądanie rozerwania więzi małżeńskiej w świetle prawa, ale także jasne określenie wielu aspektów. Przede wszystkim należy w pozwie udowodnić, że rozpad współżycia małżeńskiego jest ostateczny i trwały, to znaczy małżonkowie nie dzielą już wspólnej sypialni, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Jeśli do tych aspektów sąd przedstawi jakiekolwiek wątpliwości, może skierować małżonków do mediatora. Kolejnym aspektem jest orzekanie o winie. Rozwód może zostać przeprowadzony z orzekaniem o winie bądź nie. Ten pierwszy przypadek będzie wymagał zebrania materiałów dowodowych i znalezienia świadków, gotowych złożyć obciążające drugą stronę zeznania. Już w pozwie, w przypadku orzeczenia o winie, należy jasno określić, dlaczego ta druga strona zawiniła i w jaki sposób. Jeśli wina małżonka zostanie udowodniona, a rozwód wiąże się ze znacznym obciążeniem finansowym i materialnym dla strony niewinnej, sąd może zasądzić wypłatę alimentów. Taki wniosek o alimenty również powinien zawarty być na piśmie. Jedną z najdelikatniejszych kwestii jest podział opieki nad dziećmi. Można wnioskować zarówno o równy podział, jak i o wyłączność na opiekę.

Porady prawne o rozwodyW tym drugim przypadku należy mocno uargumentować taki podział. Wynajęcie odpowiedniej kancelarii adwokackiej to zadanie nienależące do szczególnie łatwych. Wystarczy tylko wpisać w bazę ogłoszeń hasło porady prawne o rozwody Warszawa, Gdańsk, Kraków czy inne największe miasta Polski to miejsca, które posiadają najszerszy wybór takich specjalistów. Te najlepsze kancelarie również żądają najwyższego wynagrodzenia, dlatego nie każdego na nie stać. Z pewnością jednak wśród tak szerokiej bazy ogłoszeń można wybrać i takich specjalistów, którzy sprawnie poprowadzą procedurę w sądzie, a jednocześnie nie pobiorą niebotycznie wysokich opłat. Dobra kancelaria jest w stanie poprowadzić sprawę rozwodową tak, by przebiegła ona jak najkrócej, szczególnie jeśli rozwód nie przebiega z orzeczeniem o winie. Dodatkowo, jeśli małżonkowie już na wstępnym etapie dogadają się odnośnie podziału majątku, ta procedura może zostać przeprowadzona w ramach rozprawy sądowej.

W pozwie rozwodowym bez orzekania o winie warto jasno określić swoje stanowisko dotyczące zgodności z partnerem odnośnie podziału majątku. Dobry pozew rozwodowy to przede wszystkim taki, który jest przekonujący. Lepiej doradzić się specjalisty od początku, by nie popełnić w nim żadnych błędów, które mogą przeważyć w dalszym postępowaniu sądowym, by ostateczne decyzje zapadły na naszą korzyść. To jedna z najtrudniejszych rozpraw, ale z pomocą specjalisty można zminimalizować straty własne, szczególnie te emocjonalne.