Jak działa ubezpieczenie od utraty dochodu?

W życiu zdarzają się pewne sytuacje losowe, przez które można czasowo lub trwale utracić swoje źródło dochodu. W takich przypadkach z pomocą przychodzą wszelkie polisy i dodatkowe świadczenia, które są jednymi z form zabezpieczenia na przyszłość w razie poważnej choroby lub wypadku. Obecnie wielu ubezpieczycieli ma w swojej ofercie różne warianty adekwatne do potrzeb każdej zainteresowanej tematem osoby.

Korzystne ubezpieczenia, czyli jakie?

Ubezpieczenie od dochoduW wyniku wypadku podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka ubezpieczenie chroni poszkodowanego, gdy jest niezdolny do wykonywania zawodu. Również w czasie ubiegania się o kredyt, bank ma możliwość zaproponować korzystne ubezpieczenie od utraty dochodu. Wówczas można otrzymać wsparcie finansowe, nawet w sytuacji zwolnienia z pracy, ale nie z winy ubezpieczonego. W takich przypadkach ubezpieczyciel wypłaca świadczenie, które jest równowartością wysokości raty zobowiązania wobec banku. Polisa ta tymczasowo pokrywa zadłużenie i pozwala ze spokojem znaleźć nową pracę. Tego typu ubezpieczenie działa również w przypadku choroby lub wypadku. Wtedy odszkodowanie wypłacane jest 1 lub 31 dnia zwolnienia, trwającego minimum 30 dni. Wystarczy uzyskać odpowiedni dokument od lekarza, może być ich kilka, byleby zachować ciągłość. Wysokość odszkodowania zależy od wybranej przy podpisywaniu umowy sumy ubezpieczenia, nie trzeba przedstawiać żadnego zaświadczenia o uzyskiwanych dotychczas dochodach. Ten typ polisy cechuje minimum formalności – nie trzeba składać dodatkowych dokumentów np. w postaci badań lekarskich.

Ubezpieczenie od dochoduZazwyczaj świadczenie obowiązuje osoby do 65. roku życia, na to warto zwrócić uwagę. Takie ubezpieczenie daje bardzo duże korzyści. Nie tylko stanowi pewnego rodzaju poduszkę finansową w przypadku zdarzeń losowych, ale również umożliwia spłatę rat kredytowych w wyniku utraty pracy. Koszt polisy jest uzależniony od kilku czynników, o których warto pamiętać. W przypadku udzielania ubezpieczenia od banku w grę wchodzą: kwota kredytu, czas trwania umowy i wysokość oprocentowania. Ważna jest również suma ubezpieczenia, im wyższa, tym składka jest wprost proporcjonalna. Należy też pamiętać, że polisa od utraty dochodu ma swoje ograniczenia. Istotne są tutaj: rodzaj rozwiązania umowy, wyczerpanie limitu świadczeń i okres karencji.

Ubezpieczenie to jest korzystne w przypadku kredytobiorców lub osób uprawiających wolne zawody, takie jak prawnik, lekarz, artysta. Zdarzenia losowe mogą przydarzyć się każdemu, dlatego warto mieć jakąkolwiek poduszkę finansową. Niekiedy wyłącznie oszczędności nie zaspokoją domowego budżetu lub innych zobowiązań przez dłuższy czas.