Dofinansowanie unijne do kujawsko-pomorskiej turystyki

Województwo kujawsko-pomorskie to bardzo ciekawy region Polski, z różnorodną historią i wieloma zabytkami. Choć pierwszym skojarzeniem miejsca atrakcyjnego pod względem turystycznym zwykle jest Toruń z całym zespołem zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO i postacią Mikołaja Kopernika na czele, to jednak skarby i ciekawe miejsca, godne uwagi i warte zobaczenia rozmieszczone są na całym obszarze województwa.

Dofinansowanie na inwestycje

dofinansowania unijne Mowa tu na przykład o Szlaku Piastowskim czy słynnym rezerwacie architektury łużyckiej sprzed około 2700 lat. Województwo kujawsko-pomorskie zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem długości przebywania turysty w obiekcie noclegowym, zatem turyści z Polski i całego świata nie tylko chętnie nas odwiedzają, ale także chętnie przedłużają swój pobyt, pozostając tu przez kilka lub kilkanaście dni. Jest to zatem ogromna szansa dla mikroprzedsiębiorstw z regionu, zwłaszcza tych działających w branży turystycznej. Obecnie można także do rozwoju małego przedsiębiorstwa wykorzystać dofinansowania unijne w kujawsko-pomorskim, przyznawane do wykorzystania przy inwestycjach, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności czy unowocześnienie i poprawę efektywności działania.

dofinansowania unijne Można przez to rozumieć na przykład działania związane z rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu lub usługi, chęć zróżnicowania oferty produktowej lub wachlarza świadczonych usług pod względem konkurencyjności czy zmiany w sposobie prowadzenia usługi czy produkcji towarów w celu ich ulepszenia. Dofinansowanie dotyczy również produktów czy usług turystycznych. Wysokość otrzymanego wsparcia uzależniona jest od wysokości poniesionych kosztów kwalifikacyjnych, przez które należy rozumieć tę część wydatków poniesionych na realizację projektu, które mogłyby zostać zrefundowane ze środków unijnych. Mikroprzedsiębiorcy mogą otrzymać maksymalnie 70% poniesionych kosztów, przy czym staranie się o dofinansowanie jest uzależnione od wartości całego projektu, którego minimalny koszt powinien musi wynieść 50 tysięcy złotych, natomiast maksymalny 500 tysięcy złotych.

Kolejnym warunkiem otrzymania środków unijnych jest prowadzenie działalności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, przez który można rozumieć także oddział lub filię przedsiębiorstwa. Istotne jest również utrzymanie lub zwiększenie zatrudnienia firmy. Wszystkie wytyczne i wzory dokumentów można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-pomorskiego w Toruniu.