Czym zajmuje się Urząd do Spraw Cudzoziemców?

Aby cudzoziemiec, który czasowo lub trwale przebywający w Polsce, mógł legalnie pracować, musi postarać się o uzyskanie odpowiednich zezwoleń. Zezwolenia te wydaje zaś odpowiednia jednostka samorządu terytorialnego, w postaci Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

W jakich sprawach można się kierować do tej jednostki samorządu?

cudzoziemcy Opisywany urząd ogólnie zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi bezpośrednio z wjazdem cudzoziemców na terytorium Polski. Jego znaczenie wydaje się być więc kluczowe w sytuacji, gdy firma działająca na terytorium Polski chce zatrudniać pracowników pochodzących z zagranicy. W tym celu, cudzoziemiec, który w Polsce się znajduje, musi postarać się o uzyskanie właśnie w opisywanym urzędzie odpowiednich zezwoleń, przede wszystkim na pobyt czasowy, jak i na samą pracę. W przypadku, jednak kiedy nie będzie starał się o uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub też nie uda mu się dopełnić wszystkich formalności, ryzykuje on popełnienia wykroczenia. Właśnie dlatego, szczególnie w ostatnim czasie, tak ważną rolę pełnią odpowiednie jednostki samorządu terytorialnego, odpowiadające za sprawy cudzoziemców. Opisywana jednostka powołana została do życia w 2007 roku, ale tak naprawdę jej znaczenie wzrosło znacznie w ostatnim czasie.

cudzoziemcy w PolsceSzef tej właśnie jednostki samorządu, odpowiada za legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Do kompetencji wspomnianego naczelnika należy jednak również zapewniania ochrony międzynarodowej na terenie Polski, jak również udzielanie cudzoziemcom azylu. Jak więc widać, zakres ochrony zapewnianej przez szefa tego wydziału, okazuje się być bardzo szeroki, podobnie jak jego kompetencje. Do kompetencji wspomnianego urzędu nie należy jednak tylko dbanie o to, aby migracja do Polski była legalna. Do kompetencji wspomnianego urzędu należy również dbanie o profesjonalnie zarządzany proces rejestracji cudzoziemców, oraz dbanie o uchronienie się przed wszelkiego rodzaju nadużyciami. Funkcjonowanie jednostki wydaje się być szczególnie istotne również dla zapewniania wysokiej jakości procedur. W obecnym czasie, coraz bardziej istotne staje się dbanie o fachowość procedur rejestracji cudzoziemców w Polsce.

Od kilkunastu lat, w Polsce dba o to odpowiednia jednostka administracja, znana jako Urząd do Spraw Cudzoziemców. Powinno się do niej kierować w każdej sytuacji, kiedy na przykład chce się zatrudnić w swojej firmie pracowników pochodzących z zagranicy. Rola wspomnianej jednostki wydaje się być szczególnie w ostatnim okresie niezwykle ważna.