Czym zajmuje się radca prawny?

Istniejący podział osób zajmujących się sprawami prawniczymi nie jest przypadkowy, a każda nich zajmuje się innymi, powierzonymi jej zadaniami. Czym różnią się między sobą poszczególni prawnicy i z usług którego z nich powinniśmy skorzystać w danej sprawie?

Prawnik a radca prawny – czym się różnią?

prawoTo pytanie zadaje sobie wiele osób, które są zmuszone do skorzystania z porad prawniczych i nie wiedzą, do kogo mają się udać. Najłatwiej będzie, jeśli skorzystają one z usług rady prawnego, który odpowiednio im doradzi i zapewni kompleksową obsługę. Zajmuje się on udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, opracowuje projekty aktów oraz reprezentuje swojego klienta przed sądem i różnego rodzaju urzędami. Jeśli chodzi o inne obowiązki, które pełni można zaliczyć do nich między innymi udzielanie podmiotowi gospodarczemu opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie tego, jak stosowane jest prawo. Może także występować w charakterze pełnomocnika jednostki organizacyjnej w postępowaniu różnego rodzaju, w tym sądowym i administracyjnym. Wiele z tych zadań wymaga specjalistycznego przygotowania oraz wiedzy, jaką posiada profesjonalny radca prawny. Opiniuje również projekty aktów prawnych, a także uczestniczy w ich projektowaniu.

młotekZakres zadań wykonywanych przez radcę pozwala mu na dość szerokie możliwości zatrudnienia. Prywatne firmy oraz wszelkiego rodzaju instytucje to miejsca, w których może zatrudnić się radca. Może zajmować się tam sprawami tylko jednego podmiotu indywidualnie lub grupowo, we współpracy z innymi radcami. Istnieje też możliwość otwarcia własnej kancelarii i świadczenia usług kilku firm, co jest ciekawą możliwością, gdy radca ma pewne doświadczenie i cieszy się dobą opinią u dotychczasowych klientów. Radca – w odróżnieniu od adwokata – może wykonywać swój zawód także w stosunku pracy, z wykluczeniem spraw o przestępstwach i przestępstwach skarbowych, jednak takie wystąpienie jest możliwe tylko w przypadku pracownika naukowego. To, co ważne w zawodzie radcy prawnego to przestrzeganie zasad kodeksu etyki zawodowej, który wyznacza jasne normy i zasady co do postępowania, dotyczy między innymi tajemnicy zawodowej, niezależności oraz godności.

Korzystanie z usług rady prawnego znaczeni ułatwia i przyspiesza wiele spraw a przede wszystkim uspokaja, ponieważ pozwala uniknąć niepożądanych sytuacji związanych z nieznajomością niektórych skomplikowanych norm i zasad prawniczych. Profesjonalny radca powinien swoją osobą wzbudzić nasze zaufanie i mieć kompetencje, które pozwolą mu świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie. Jest to równie ważne, jak przestrzeganie przez niego kodeksu etycznego i ogólnych norm moralnych.