Czym jest opinia zabezpieczająca?

Prawo podatkowe bywa bardzo skomplikowane. W ostatnim czasie wielu przedsiębiorców i podatników korzystało ze specjalnej opinii zabezpieczającej, chroniącej ich przed zastosowaniem klauzuli o unikaniu opodatkowania. Przepis ten pozwala na sprawdzenie wszelkich podmiotów, które niezgodnie z prawem unikają płacenia podatków. Z czym jednak wiążą się te pojęcia?

Objaśnienie uzyskania opinii zabezpieczającej

Spotkanie ludziPłatnicy dokonujący wypłat takich jak odsetki czy należności licencyjne mają możliwość pobrania podatku w pełnej wysokości lub mogą uzyskać opinię zabezpieczającą, a także działać na podstawie specjalnego oświadczenia. Urzędy Skarbowe mogą stosować klauzulę, która kontroluje wszelkie metody unikania opodatkowania. Opinia zabezpieczająca jest stanowiskiem Administracji Skarbowej, która opisuje wszelkie czynności związane z roszczeniem podatnika, określającym, czy wskazane we wniosku korzyści podatkowe wynikające z tych działalności, nie dotyczą uchylania się od opodatkowania. Przepisy te mają służyć identyfikacji osób, które niezgodnie z prawem unikają uiszczania podatkowych należności. Uzyskanie takiej opinii daje pewność podatnikowi, że klauzula ta nie znajdzie zastosowania w jego przypadku. Ma to związek z podatkiem dochodowym pobieranym przez podmiot, który dokonuje wypłaty wynagrodzenia. Inną nazwą tego świadczenia może być podatek u źródła Uzyskanie opinii zabezpieczającej często jest rozwiązaniem, które pozwoli uniknąć wszelkich komplikacji i negatywnych skutków.

Waga TemidyPrzede wszystkim ocena ta ma na celu wykazać, że planowana lub rozpoczęta już działalność podatnika nie ma nierealnego i wzbudzającego podejrzenia charakteru, a także, że jej celem nie jest osiągniecie korzyści podatkowej. Kto może złożyć taki wniosek? Tak naprawdę każdy zainteresowany, który ma na celu rozpoczęcie lub już dokonał wszelkiej czynności. Warto mieć na uwadze, że istnieje możliwość odrzucenia takiego wniosku. Dzieje się tak, gdy Szef Krajowej Administracji Skarbowej uzna, że do wskazanego pisma mogą mieć zastosowanie przepisy wynikające z klauzuli. Wnioskodawca może odwołać się od tej decyzji i wnieść skargę do odpowiedniej instancji sądowej. Należy pamiętać, że za wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej trzeba uiścić opłatę w wysokości 20 tysięcy złotych, w terminie siedmiu dni od złożenia wniosku. Uzyskanie opinii zabezpieczającej to od kilku lat bardzo skuteczne rozwiązanie w polskim prawie podatkowym.

Ochrona podatników bywa skomplikowana, jednak jest możliwa. Wnioski o tego rodzaju ocenę często są potrzebne, by uniknąć wszelkich negatywnych skutków i konsekwencji. Administracja Skarbowa ma możliwość odrzucenia wniosku, jednak od tych decyzji zawsze można się odwołać. Mimo to, podanie o zabezpieczenie jest bardzo przydatnym narzędziem dla wielu firm i przedsiębiorców.