Co wierzyciel zyska, przejmując zadłużoną spółkę?

Na pewnym etapie naszej współpracy z firmą może dojść do sytuacji, w której w żaden sposób nie możemy uzyskać przysługujących nam z tytułu podjętych zobowiązań należności. Często jest to związane z sytuacją materialną firmy. Może więc się okazać, że nie będziemy mogli uzyskać już środków za wykonaną na rzecz przedsiębiorstwa usługi.

Polska spółka na sprzedaż

przejmę zadłużoną spółkę	Może to się z kolei poważnie odbić na nas samych i koniecznym jest podjęcie odpowiednich kroków, które choć w małym stopniu byłyby nam w stanie zwrócić nasze straty. Już najmniejsze opóźnienie w płatności powinniśmy odbierać z niepokojem. Firma cechująca się profesjonalizmem i dbająca o swoje dobre imię nie dopuści do sytuacji, w której jej kontrahent będzie musiał niepokoić się o niewypłacone należności. W momencie, w którym zapłata jednak nie przychodzi, z kolei windykacja nie przynosi żadnych rezultatów, pozostaje nam możliwość przejęcia przedsiębiorstwa lub też zawarcie odpowiedniej umowy. Nie należy przy tym dziwić się takim działaniom – może to przynieść nam konkretny zysk, a dowodem na to niech będą częste internetowe ogłoszenia: „przejmę zadłużoną spółkę polską”. Żeby jednak wiedzieć, czy możemy się zdecydować na taki krok, musimy przede wszystkim podjąć działania, które określą poziom ryzyka związany z zakupem zadłużonej spółki.

przejmę zadłużoną spółkę	Polega to między innymi na przejrzeniu dokumentacji, która podpowie nam, czy działalność była w każdym z aspektów prowadzona zgodnie z prawem. Powinniśmy również dopilnować, czy przy zbywaniu swojej firmy nasz dłużnik załatwił wszystkie formalności związane z jej likwidacją. Koniecznym, wymaganym przez polskie prawo, jest bowiem ogłoszenie upadłości przed przekazaniem firmy – jest to tak zwana upadłość układowa, która zakłada dalsze istnienie firmy po wypłaceniu odpowiednich należności wszystkim wierzycielom oraz ułożenie planu jej restrukturyzacji, który miałby przywrócić firmę na właściwy tor. W zależności od ustalonych w układzie założeń, firma może przejść na wierzyciela, który będzie mógł wdrożyć w niej własny plan działania, jak też zostać w rękach dotychczasowego właściciela, który będzie próbował spłacić długi przez spełnienie określonych w układzie oczekiwań.

Ogłaszanie upadłości przedsiębiorstwa jest niezwykle delikatnym tematem, który powinien być przeprowadzony pod czujnym okiem specjalisty. Profesjonalna usługa odpowiedniej agencji może nam zaoszczędzić wielu prawnych problemów. Zadbajmy więc o to, by wszystko skończyło się nie tylko z naszym zyskiem, ale również z czystym sumieniem.